Công Ty TNHH MTV TM MDF Tấn Vinh

Văn phòng đại diện: 62/8G ấp hậu lân – Bà Điểm Hooc Môn – TP. Hồ Chí Minh

Cơ Sở 1: 621/4 Trần Thị Hè – Phường Hiệp Thành – Quận 12 – TP. HCM

Cơ Sở 2: 41/6 KP.4 Trần Thị Hè – Phường Hiệp Thành – Quận 12 – TP. HCM

Điện Thoại: 0908012337 (vinh) & 0938012337 – 0901373119(Linh)

Email: mdftanvinh@gmail.com